Dr Teeuw over palliatieve sedatie

Over palliatieve sedatie bestaan veel misverstanden. Want is dat niet een verkapte vorm van euthanasie? Dr. Alfred Teeuw, specialist ouderengeneeskunde, theoloog en lid van de Pro Life Adviesraad: ‘Het wordt wel eens in de sfeer van euthanasie gebracht, maar het is echt iets anders.’ De feiten op een rijtje.

Je zou door alle medische termen het bos niet meer zien: palliatieve sedatie, passieve euthanasie, actieve euthanasie, versterven. Daardoor bestaan er ook veel misverstanden rondom palliatieve sedatie, ook een ‘vorm van euthanasie’, volgens sommigen.

Palliatieve sedatie is niets anders dan iemand in slaap brengen

Dat is dus niet zo, benadrukt specialist ouderengeneeskunde dr. Alfred Teeuw van verpleeghuis Salem. ‘Palliatieve sedatie is niets anders dan iemand in slaap brengen, om zo de pijn te bestrijden die op geen enkele andere manier te bestrijden is, want als je slaapt, voel je geen pijn.’ Heel wat anders dus dan euthanasie: dat is iemand doen of laten sterven. Bij palliatieve sedatie sterft de patiënt niet aan de gevolgen van sedatie, maar door zijn ziekte. Daarom wordt palliatieve sedatie soms aangeduid als ‘sterven onder narcose’.

Dr. Teeuw is er duidelijk over: bij Salem wordt geen euthanasie toegepast. ‘We zijn van mening dat euthanasie strijdig is met de christelijke beschermwaardigheid van menselijk leven. Voorafgaande aan de opname wordt een nieuwe bewoner van onze instelling van deze visie op de hoogte gebracht.’ Dat betekent volgens dr. Teeuw overigens niet dat het menselijk leven eindeloos ‘opgerekt’ wordt. ‘Een patiënt mag uiteindelijk ook in alle rust overlijden aan zijn ziekte.’

De feiten op een rijtje

Euthanasie

  • Doel: beëindigen van het leven
  • Medicijn is dodelijk: euthanatica
  • Patiënt sterft niet-natuurlijke dood

Palliatieve sedatie

  • Doel: lijden bestrijden door in slaap brengen
  • Medicijn is slaapmiddel: midazolam
  • Patiënt sterft natuurlijke dood