Pro Life Adviesraad

Pro Life heeft een adviesraad. Dit is een groep van maximaal 10 personen. De Pro Life Adviesraad adviseert over het beleid, standpunten en de visie van Pro Life.

Wij vragen de Pro Life Adviesraad om met ons mee te denken

Wij vragen advies over het in de praktijk brengen van christelijke normen en waarden. En hoe we dit naar vergoedingen en services vertalen. Bij een standpunt spelen vaak meer dingen mee dan je denkt of verwacht. Vooral bij gevoelige onderwerpen is het belangrijk om daar goed naar te kijken. De Pro Life Adviesraad heeft kennis om vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen te kijken.

Leden van de Pro Life Adviesraad schrijven ook artikelen

De volgende artikelen zijn door leden van de Pro Life Adviesraad geschreven:

De leden voelen zich betrokken bij Pro Life

De leden van de Pro Life Adviesraad zijn christen. Zij voelen zich vanuit hun geloof en functie betrokken bij Pro Life. En hebben veel kennis op medisch, ethisch, politiek of economisch gebied.

Het Lindeboom Instituut denkt ook mee over onze verzekeringen

Welke vergoedingen zijn christelijk verantwoord? En welke nieuwe ontwikkelingen passen daar wel of niet bij? Deze vragen beantwoordde het Lindeboom Instituut voor ons in het rapport (pdf): Naar een christelijk-ethisch kader voor een verantwoord zorgverzekeringspakket. Het rapport is de basis van onze verzekeringen.

Wij stellen de leden van de adviesraad graag aan u voor


drs. J.R.G. Gootjes, algemeen directeur bij hospice Kuria

M. Groen, geestelijk verzorger & begeleider

dr. S. Groenewoud, gezondheidswetenschapper en ethicus bij IQ healthcare, Radboudumc te Nijmegen, oud-directeur Prof. Dr. G.A. Lindeboominstituut

prof. Dr. H.J. Jochemsen, Hoogleraar medische ethiek VU Medisch Centrum, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Universiteit van Wageningen

A. Kars, oud-bestuurder en oud-directeur bij verschillende organisaties voor ouderenzorg. Als vrijwilliger actief bij instellingen en verenigingen voor geestelijke gezondheidszorg

J.H. van der Meiden, contextueel therapeut, docent-onderzoeker contextuele hulpverlening bij CHE

dr. A.A. Teeuw, theoloog, specialist ouderengeneeskunde bij verpleeghuis Salem

dr. S. van der Velden, gynaecoloog en NaProTechnology specialist

drs. N. Wolswinkel, huisarts in Veenendaal

Ook interessant

We doen het samen
Lees hoe u kunt meepraten en -denken over Pro Life.