De Christelijke Zorg Award

Een initiatief van Pro Life

Met De Christelijke Zorg Award bedanken wij een persoon of een organisatie. De winnaar heeft zich op een bijzondere manier nuttig gemaakt voor christelijke zorg in Nederland. Op een manier die tot duidelijke positieve resultaten heeft geleid. De persoon of organisatie werkt vanuit Bijbelse normen en waarden. En heeft als doel het verbeteren van christelijke zorg, hulpverlening of zorg voor naasten. De Christelijke Zorg Award is gegeven aan:

2017 - Drs. Alie hoek-van Kooten

P1020810 aangepast.jpg

De Christelijke Zorg Award 2017 ging naar mevrouw drs. Alie Hoek - van Kooten. Zij kreeg de Award voor haar inzet en betrokkenheid bij christelijke zorg. Ze gaf jarenlang les op de Christelijke Hogeschool Ede en is als arts verbonden aan Eleos. Ook heeft ze 8 jaar in de Pro Life Adviesraad gezeten. Daarnaast geeft ze als Pro Life Vertrouwensarts advies over medisch-ethisch vragen, vooral over gezinsvorming. Ze is bekend als publiciste binnen de gereformeerde gezindte. En schreef veel artikelen, columns en 5 boeken. Ook heeft ze als raadgever veel vragen beantwoord op Refoweb, vooral op het gebied van seksualiteit.

2016 - de christelijke zorgverleners

Ieder jaar reiken wij de Christelijke Zorg Award uit aan een persoon. In 2016 deden we dit anders. We bedankten de christelijke zorgverleners met een uniek kunstwerk: een foto van Florence Nightingale, opgebouwd uit alle profielfoto’s van christelijke zorgverleners. Florence Nightingale stond aan de wieg van de moderne verpleegkunde. Iedereen kent haar als 'De Dame met de lamp'. Maar niemand kent haar van gezicht. Met alle gezichten van christelijke zorgverleners hebben wij haar een gezicht gegeven.

2015 - Willy en Bert Dorenbos

P1020810 aangepast.jpg

De 10e Christelijke Zorg Award ging naar Willy en Bert Dorenbos. Mevrouw en meneer Dorenbos ontvingen de Christelijke Zorg Award vooral voor hun werk bij ‘Er is hulp’. Er is hulp is een fantastisch programma dat meiden en vrouwen helpt bij ongewenste zwangerschap. En ook bij verwerkingsproblematiek na een abortus.

2014 - Drs. Paul Lieverse

P1020810 aangepast.jpg

De Christelijke Zorg Award 2014 ging naar drs. Paul Lieverse. De heer Lieverse kreeg de Award voor zijn werk voor de maatschappij op het gebied van meningsvorming. Hij  heeft zich waargemaakt door veel nuttige artikelen te schrijven op het gebied van vaccinatie, geloof en psyché, arts en zending, pijnbestrijding en palliatieve zorg.

2013 - Prof. Dr. Gerrit Glas

Overhandiging Zorgaward 2013

De Christelijke Zorg Award 2013 ging naar Prof. Dr. Gerrit Glas. De heer Glas ontving de Award vanwege zijn inspanning om verbindingen te leggen tussen het christelijke geloof en de psychiatrie. En ook tussen christelijk geloof, geneeskunde, filosofie en ethiek. Gerrit Glas is hoofd van het kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. En leidde nieuwe generaties op op deze gebieden.

2012 - Mevrouw van Tol-Verhagen

Overhandiging Zorg Award

De Christelijke Zorg Award 2012 ging naar mevrouw Corry van Tol-Verhagen. Zij is oprichter en directeur van Hospice Kuria in Amsterdam. Ze is een van de pioniers op het gebied van palliatieve zorg. Ze heeft een grote invloed gehad op de opzet, ontwikkeling en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Als een van de eersten in Nederland zag zij in dat mensen, vaak drugsverslaafd of met HIV besmet, toegang nodig hadden tot goede zorg in de laatste levensfase.

2011 - De heer Gert van den Berg

Zorgaward- MG 8303

Christelijke Zorg Award 2011 ging naar Gert van den Berg. Hij kreeg de Award als dank voor zijn hulp en betrokkenheid bij christelijke zorg. En bij het ontstaan van Pro Life. Hij hield zich als lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer bezig met Volksgezondheid. En vormde als directeur van de NPV een brug tussen zorggebruiker en zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast werkte hij bij veel organisaties waaronder de NPCF, was hij als toezichthouder betrokken bij christelijke zorginstellingen en was hij 25 jaar voorzitter van de Pro Life Raad.

2010 - De heer Teun Stortenbeker

Christelijke Zorg Award 2010

De Christelijke Zorg Award 2010 ging naar de heer Teun Stortenbeker. Hij is oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop. En is samen met zijn vrouw nog elke dag bezig om gasten van De Hoop te helpen en te begeleiden naar een betere toekomst. Een voorbeeld van een bevlogen man die gedreven wordt door zijn liefde voor God en zijn naasten.

2009 - Prof. Dr. Ir. Henk Jochemsen

Christelijke Zorg Award 2009

De Christelijke Zorg Award 2009 ging naar prof. dr. ir. Henk Jochemsen. Hij ontving de Award voor zijn 22 jaar lange betrokkenheid en inzet bij het G.A. Lindeboom Instituut.
Hij schreef veel wetenschappelijke publicaties over christelijke medische ethiek. Ook zat hij in veel werkgroepen, onder andere als onafhankelijk voorzitter van het Drie Partijen Overleg. En schreef hij een rapport over de basisverzekering en aanvullende verzekering op basis van christelijke normen en waarden.

2008 - Prof. Dr. Dirk-Jan Bakker

Christelijke Zorg Award 2008

De Christelijke Zorg Award 2008 ging naar de heer Bakker. Hij hielp mee aan het ontwikkelen van christelijke zorg door zijn betrokkenheid bij het Lindeboominstituut, Kuria en andere christelijke zorginstellingen. Hij is gerespecteerd arts en oud medisch directeur van het AMC. En vraagt ook vanuit die positie aandacht voor christelijke normen en waarden. Bijvoorbeeld rondom het leven.

2007 - Mevrouw drs. Mirjam den Boer-Neele

Christelijke Zorg Award 2007

De Christelijke Zorg Award 2007 ging naar mevrouw Den Boer-Neele. Zij won de Award omdat zij zich 22 jaar heeft ingezet voor de VBOK. Een duidelijk zichtbare organisatie, die helpt bij maatschappelijke problematiek. Een organisatie die staat voor de beschermwaardigheid van het leven.

2006 - Mr. André Rouvoet en ir. Bas van der Vlies

Christelijke Zorg Award 2006

De 1e Christelijke Zorg Award ging naar Bas van der Vlies (SGP) en André Rouvoet (CU). Zij kregen de Award voor hun werk voor het behouden van een verantwoorde basisverzekering. Ook kregen zij een cheque van € 2.000,-. Deze schonken zij aan 2 organisaties die werken aan  palliatieve zorg. Op de foto ziet u de overhandiging van de prijs aan mevrouw Koningswoud van Calando en mevrouw Van Tol van Stichting Kuria.​​