Hoe besteden wij uw premie?

De Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Deze basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. En ieder jaar wordt de nominale rekenpremie voor de basisverzekering berekend. Het totale bedrag aan premie bestaat uit twee delen:

1. De nominale rekenpremie

Op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nominale rekenpremie vast. Dit bedrag is een schatting van de zorgkosten in een jaar. Deze nominale rekenpremie voor het jaar 20 staat vast op € 1.373. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie

Op de nominale rekenpremie komt een opslag die iedere zorgverzekeraar zelf vaststelt. Wij noemen dit de opslagpremie. In deze opslag gaat het om kosten voor bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van onze klanten. Maar ook het verwerken van declaraties. En het ontwikkelen van digitale oplossingen om declaraties in te dienen. Maar het zijn niet alleen kosten. Het gaat ook om bijvoorbeeld het financiële resultaat van onze zorginkoop ten opzichte van wat VWS verwacht aan zorgkosten. Of om de opbouw of inzet van onze reserves.

We hebben wettelijk verplichte reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht.  Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog. Pro Life en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke financiële reserve. Dit geeft ons een grote financiële stabiliteit.

De berekening voor 2020

Bekijk de berekening van onze basispremie 2020.

Premie 2020
Rekenpremie (vastgesteld door het VWS in 2019) € 1.373
Opslagpremie van Pro Life
 
Resultaat op zorgactiviteiten
- € 33
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten
+ € 77
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten
- € 3
Onttrekking aan reserves
- € 8
Toevoeging aan reserves
€ 0
Opslag winst € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen
+ € 46
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico
+ € 24
Opslag i.v.m. oninbare premies
+ € 3
Overige opslag
+ € 3
Belasting
€ 0
Gemiddelde premie (totaal)
€ 1.475
Gemiddelde premie (per maand)
€ 122,92
Exclusief collectiviteitskortingen.

De berekening voor 2019

Bekijk de berekening van onze basispremie 2019.

Premie 2019
Rekenpremie (vastgesteld door het VWS in 2018) € 1.380
Opslagpremie van Pro Life
 
Resultaat op zorgactiviteiten
- € 67
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten
+ € 64
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten
- € 5
Onttrekking aan reserves
€ 0
Toevoeging aan reserves
+ € 1
Opslag winst € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen
+ € 90
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico
+ € 22
Opslag i.v.m. oninbare premies
+ € 3
Overige opslag
+ € 1
Gemiddelde premie (totaal)
€ 1.489
Gemiddelde premie (per maand)
€ 124,08
Exclusief collectiviteitskortingen.

 

Het getoonde overzicht is op basis van de gemiddelde premieopbouw van de juridische entiteit Zilveren Kruis, waar Pro Life onderdeel van uitmaakt.