Hoe besteden wij uw premie?

Gemiddelde premie Pro Life

De Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Deze basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. En ieder jaar wordt de nominale rekenpremie voor de basisverzekering berekend. Het totale bedrag aan premie bestaat uit twee delen:

1. De nominale rekenpremie

Op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nominale rekenpremie vast. Dit bedrag is een schatting van de zorgkosten in een jaar. Deze nominale rekenpremie voor het jaar 2018 staat vast op € 1.324. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie

Op de nominale rekenpremie komt een opslag die iedere zorgverzekeraar zelf vaststelt. Wij noemen dit de opslagpremie. In deze opslag gaat het om kosten voor bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van onze klanten. Maar ook het verwerken van declaraties. En het ontwikkelen van digitale oplossingen om declaraties in te dienen. Maar het zijn niet alleen kosten. Het gaat ook om bijvoorbeeld het financiële resultaat van onze zorginkoop ten opzichte van wat VWS verwacht aan zorgkosten. Of om de opbouw of inzet van onze reserves.

We hebben wettelijk verplichte reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht.  Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog. Pro Life en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke financiële reserve. Dit geeft ons een grote financiële stabiliteit.

De berekening voor 2018

Bekijk de berekening van onze basispremie 2018.

Premie 2018
Rekenpremie (vastgesteld door het VWS in 2017) € 1.324
Opslagpremie van Pro Life
Resultaat op zorgactiviteiten - € 67
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 75
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten - € 4
Ontrekking aan reserves - € 32
Toevoeging aan reserves  € 0
Opslag winst  € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen + € 86
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico + € 21
Opslag i.v.m. oninbare premies + € 2

Overige opslag

- € 2

Gemiddelde premie (totaal) € 1.403
Gemiddelde premie (per maand) € 116,96
Exclusief collectiviteitskortingen.
 

Bekijk de berekening van onze basispremie 2017.

Premie 2017
Rekenpremie (vastgesteld door het VWS in 2016) € 1.326
Opslagpremie van Pro Life
Resultaat verevening zorginkoop - € 0,45
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 88,25
Inzet beleggingsopbrengsten + € 0
Ontrekking aan reserves -€ 113,50
Toevoeging aan reserves + € 0
Opslag winst + € 0

Overige, inclusief opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 109,10

Gemiddelde premie (totaal) € 1409.40
Exclusief collectiviteitskortingen.