Hoe besteden wij uw premie?

Gemiddelde premie Pro Life 2017

De Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Deze basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. En ieder jaar wordt de nominale rekenpremie voor de basisverzekering berekend. Het totale bedrag aan premie bestaat uit twee delen:

1. De nominale rekenpremie

Op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nominale rekenpremie vast. Dit bedrag is een schatting van de zorgkosten in een jaar. Deze nominale rekenpremie voor het jaar 2017 staat vast op € 1.326. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie

Op de nominale rekenpremie komt een opslag die iedere zorgverzekeraar zelf vaststelt. Wij noemen dit de opslagpremie. In deze opslag gaat het om kosten voor bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van onze klanten. Maar ook het verwerken van declaraties. En het ontwikkelen van digitale oplossingen om declaraties in te dienen. Maar het zijn niet alleen kosten. Het gaat ook om bijvoorbeeld het financiële resultaat van onze zorginkoop ten opzichte van wat VWS verwacht aan zorgkosten. Of om de opbouw of inzet van onze reserves.

De berekening voor 2017

Bekijk de berekening van onze basispremie 2017.

Premie 2016
Rekenpremie (vastgesteld door het VWS in 2016) € 1.326
Opslagpremie van Pro Life
Resultaat verevening zorginkoop - € 0,45
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 88,25
Inzet beleggingsopbrengsten + € 0
Ontrekking aan reserves -€ 113,50
Toevoeging aan reserves + € 0
Opslag winst + € 0

Overige, inclusief opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 109,10

Gemiddelde premie (totaal) € 1409.40
Exclusief collectiviteitskortingen.