Hoe besteden wij uw premie in 2015

Gemiddelde premie Pro Life 2015

Basisverzekering voor iedereen

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde zorg nodig. Toch rekenen verzekeraars voor iedere variant van de Basisverzekering dezelfde basispremie. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die helaas ziek is en zorg nodig heeft. Dit noemen we solidariteit. Omdat iedereen recht heeft op een zorgverzekering en verzekeraars iedereen voor de basisverzekering tegen dezelfde premie accepteren, verrekent de overheid deels het verschil in de zorgbehoefte van klanten (verevening zorginkoop).

Opbouw premie

Ondanks dat de Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en de verrekening voor verschillen in zorgbehoefte, verschilt de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Het totale bedrag aan premie dat voor de basisverzekering aan klanten in rekening wordt gebracht bestaat uit twee delen:

1. De rekenpremie
Deze premie is op Prinsjesdag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld op €1.196,- voor het jaar 2015 (6,7% hoger dan in 2014). Dit bedrag is de verwachting van de minister voor de zorgkosten. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie
Deze premie wordt bepaald door de verzekeraar en beïnvloedt daarmee de uiteindelijke premie die u aan de zorgverzekeraar betaalt.

Opslagpremie

De opslagpremie bestaat onder andere uit bedrijfskosten (zoals personeel, automatisering en gebouwen) en het verschil tussen de landelijke inschatting van zorgkosten en de verwachte zorgkosten van de verzekeraar voor het aankomend jaar. Verder wordt de opslagpremie beïnvloed door de hoeveelheid reserves die een zorgverzekeraar heeft en financiële eisen waaraan een verzekeraar wettelijk moet voldoen.

Reserves

Er zijn wettelijke eisen waaraan een verzekeraar moet voldoen. Elke verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Omdat een verzekeraar vooraf een inschatting maakt wat de zorg gaat kosten in het aankomend jaar, blijkt achteraf of er geld van de premie overblijft of niet. Dan maak je winst of verlies. Elk jaar wordt dan gekeken of er via de premie geld terug kan naar de verzekerde (onttrekking reserves) of wordt toegevoegd aan de reserves voor tegenvallers in de toekomst. Inschatting en berekeningen zijn ingewikkeld.

Hieronder de uitleg van de berekening van onze gemiddelde premie 2015:

Rekenpremie vastgesteld door VWS
Rekenpremie € 1.196
Opslagpremie van Pro Life
Resultaat verevening zorginkoop - € 88
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 106
Inzet beleggingsopbrengsten - € 9
Ontrekking aan reserves - € 84
Toevoeging aan reserves + € 0
Opslag winst + € 0

Overige, inclusief opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

+ € 103

Gemiddelde premie (totaal) + € 1224
Exclusief collectiviteitskortingen.