Hoe besteden wij uw premie in 2014

U betaalt premie aan de zorgverzekeraar. Ook werkgevers betalen voor hun werknemers een bijdrage aan de zorg. Wat gebeurt er met die premies? Bij Pro Life wordt uw premie van 2014 natuurlijk allereerst besteed aan zorg. Daarnaast hebben we bedrijfskosten en verwachten we een resultaat.

prolife diagram 

1. Zorgkosten (95,4%)

Gemiddeld gaat er 95,4 procent van de zorgpremie rechtstreeks naar de zorg. De onderverdeling tussen basisverzekering (BV) en aanvullende verzekeringen (AV), inclusief tandartsverzekeringen (TV), is als volgt:

prolife tabel 

De zorgkosten zullen de komende jaren stijgen. Wij werken met zorgaanbieders aan continue verbetering van zorg, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen. Wij onderhandelen voor onze verzekerden ook over de prijs van zorg. Als de zorgkosten in de toekomst verlaagd kunnen worden of minder hard stijgen, blijft de premie ook betaalbaar in de toekomst.

2. Resultaat (0,2%)

Het verwachte resultaat van 2014 wordt toegevoegd aan de reserves om de continuïteit te waarborgen en te kunnen voldoen aan de kapitaalseisen vanuit De Nederlandsche Bank (die toezicht op ons houdt).

3. Bedrijfskosten (4,4%)

In de bedrijfskosten die wij maken zitten klantenservice, administratie, declaratieverwerking, inkoop van zorg, personeelskosten, automatiseringskosten, huisvestingskosten en reclame- en marketingkosten.

Resultaten van vorig jaar?

Resultaten worden gebruikt voor projecten die de kwaliteit van zorg verbeteren en op termijn zorgkosten verlagen. Resultaten worden waar nodig ook gebruikt voor reserves..