Fraudebeleid Pro Life

Pro Life Zorgverzekeringen is sinds enige jaren dagelijks actief bezig fraude te bestrijden. Wij hanteren een fraudebeleid. En we hebben een onderzoeksafdeling gericht op fraudebestrijding en fraudepreventie.

Pro Life vertrouwt haar klanten

Op basis van wederzijds vertrouwen wordt een verzekering of overeenkomst gesloten. Wij gaan er vanuit dat klanten en zorgaanbieders ons alleen juiste declaraties aanbieden. Declaraties van behandelingen en verstrekkingen die echt zijn verricht en zijn geleverd.

Helaas is er soms sprake van fraude

Helaas constateren wij elk jaar dat een kleine groep klanten fraudeert. Fraude is niet alleen maatschappelijk ongewenst, het heeft uiteindelijk ook invloed op de hoogte van de premie van uw zorgverzekering.

Wat is fraude precies?

Wij verstaan onder fraude het doelbewust benadelen van Pro Life. Met als doel om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden. Voorbeelden zijn:

 • Het veranderen van een nota en deze declareren
 • Het opmaken en declareren van een fictieve nota
 • Meer schade declareren dan daadwerkelijk is geleden
 • Onder valse voorwendselen een verzekering aanvragen, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens te geven
 • Een schade claimen voor iemand anders die zelf geen goede verzekering heeft
 • Meer behandelingen en / of verstrekkingen declareren dan daadwerkelijk zijn verricht en / of geleverd

Wat betekent dit voor u?

Als u niet fraudeert, zult u niets merken. Voor klanten die frauderen, is dat natuurlijk anders. Wanneer wij frauduleus handelen vermoeden, stellen wij een onderzoek in. In dat geval nemen wij altijd schriftelijk of telefonisch contact op met de klant. Als fraude aangetoond kan worden, zal de omvang van de sanctie die wij nemen gewogen worden aan de hand van de Maatregelenrichtlijn van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude. Het genoemde convenant heeft ZN samen met het Verbond van Verzekeraars en met o.a. de Politie en het Openbaar Ministerie ondertekend. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de toetsing aan de Maatregelenrichtlijn van ZN kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
 • Een geclaimde schade/ ingediende declaratie niet vergoeden
 • Onterecht uitgekeerde declaraties terug laten betalen
 • Extra gemaakte kosten (bijvoorbeeld de onderzoekskosten) in rekening brengen bij de fraudeur
 • Beëindigen van de verzekering of overeenkomst
 • Opname in het Incidentenregister, dat uitsluitend inzichtelijk is voor fraudefunctionarissen binnen de Achmea Groep
 • Melding bij enkele instanties waar Pro Life bij is aangesloten, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen
 • Aangifte doen in ernstige gevallen van fraude, bijvoorbeeld bij de politie, de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of de FIOD

Meer informatie

Heeft u vragen over ons fraudebeleid? Stuur dan een e-mail naar zorg.speciale.zaken@achmea.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om een fraudesignaal te melden. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op telefoonnummer 033 422 81 88. 

 

Gewijzigd op 18 november 2015