#Jos

Jos Leijenhorst (1980) is getrouwd met Hinke, vader van Emi, Bart en Sam. Als directeur is hij verantwoordelijk voor Pro Life. En voor het team van 25 mensen, waarvan de helft werkt op de Klantenservice. Kom meer te weten over Jos via zijn uitspraken over verschillende onderwerpen.
Jos-Leijenhorst-directeur
 

Bij Pro Life kan ik werk en geloof combineren. Wat ik bijzonder én mooi vind, is dat ik in deze functie veel en heel diverse christenen ontmoet die allemaal hun eigen verhaal hebben over wandelen met God. Zo ontmoette ik een bestuurder van een organisatie. Hij deelde in tranen zijn worstelingen om het goede te doen. We hebben toen spontaan samen in de hal gebeden. Wat ook indruk op me maakte was een ontmoeting met iemand die uit een sekte is gestapt. Overigens voer ik ook met niet-christenen regelmatig mooie gesprekken.

In mijn werk ontmoet ik veel christenen, die allemaal hun eigen verhaal hebben over hun leven met God. Dit leidt vaak tot mooie, bijzondere gesprekken. Dat inspireert mij in mijn werk. En helpt mij bij het zoeken naar wat ons verbindt, over kerkgrenzen heen. Dat is wat Pro Life wil bereiken: betekenisvol zijn voor een brede groep christenen, in elke levensfase.

Ik kan begrijpen dat mensen niet geloven. Ik vind geloven iets heel ingewikkelds. Het heeft mij veel antwoorden gegeven, maar ook veel vragen opgeleverd. Toch brengt het geloof mij vrede. Ook als ik niet zou geloven dat God bestaat, zijn er veel onbeantwoorde vragen. Laten we niet net doen alsof het leven makkelijke antwoorden heeft. Ik kan mijn geloof simpelweg niet wegstoppen. Ook gedreven door verwondering. Wetenschappelijk is er zoveel discussie, zijn er zoveel tegenstrijdige inzichten. Het is juist de wetenschap die laat zien hoe ongelooflijk complex het leven is. En, op de meest fundamentele vragen van het leven geeft wetenschap geen antwoord. Denk aan: wie ben ik, waarom leef ik, wat is een goed leven?

Mijn geloof in God is een drijfveer in mijn werk. Bij Pro Life proberen we dit geloof te vertalen naar standpunten over medisch-ethische thema’s, vergoedingen en campagnes. We willen betekenisvol zijn voor een brede christelijke doelgroep. Dat is soms best lastig. Want moet je bijvoorbeeld een NIPT (test) wel of niet vergoeden? De meningen daarover verschillen. Zulke beslissingen nemen we samen met de Pro Life Adviesraad. Wij besloten de NIPT (test) niet te vergoeden. Het blijkt dat 70% van de vrouwen de test doen om bij een gevonden afwijking te overwegen de zwangerschap af te breken. U leest dit terug in het onderzoek van NPV-Zorg voor het leven. We vergoeden wel onderzoeken die nodig zijn om moeder en kind de beste zorg te geven tijdens de zwangerschap.

Geloof biedt mij houvast. Dat is niet altijd zo geweest. Toen ik jong was overleed mijn moeder. Ik verloor met haar ook een stabiele gezinssituatie. Geloven in een liefdevolle God was toen moeilijk. Ik heb er anders naar leren kijken. God heeft nooit een wereld gewild waarin mijn moeder jong zou komen te overlijden. Een wereld vol verdriet is nooit God’s wil geweest.

Onverwachts raakte ik met ene Remco aan de praat. Hij vroeg hoe ik het volhoud om in God te geloven. Het was een gesprek tussen 2 mannen die het over veel dingen niet eens waren. En ook niet zijn geworden. Toch was het een mooie en betekenisvolle ontmoeting. Een die ons allebei aan het denken heeft gezet. We spraken vrijuit over onze overtuigingen. Tegelijk met een zekere bescheidenheid: wij zijn niet alwetend. Het meest belangrijke is dat we nieuwsgierig waren naar elkaar. Naar het verhaal achter het standpunt. Na 45 minuten moesten we afscheid nemen. Ik stak mijn hand uit, daar nam Remco geen genoegen mee. We hebben elkaar daarop even stevig vastgepakt.

Als Pro Life vergoeden we geen abortus. Als je ongewenst zwanger bent, lijkt zo’n afwijzing keihard. Ik geloof dat God het leven geeft. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Juist in de strijd en uitzichtloosheid willen we helpen en meeleven. We maken deel uit van een samenleving waar iedereen zelf kan kiezen. Bij abortus gaat het om een keuze tussen leven en dood. Dat maakt het heel beladen. Ik krijg buikpijn als ik denk hoe een baby in wording wordt geaborteerd. We willen niemand schuld aanpraten. Wel willen het ongeboren kind, dat geen stem heeft, vertegenwoordigen.

“Pro Life heeft verschillende punten waar we ons graag sterk voor maken. De beschermwaardigheid van het leven, zowel aan het begin als aan het einde. Het aanbod van christelijke zorg behouden en verbeteren. Aandacht voor een gezonde levensstijl. En het programma Zorgen voor elkaar. Dit doen we door informatie, tips, adviezen en aandacht te geven aan Sterke relaties en Ouder worden. Wij willen graag blijven groeien. Maar veel belangrijker nog: wij willen graag het christelijke geluid laten horen. Bij ons geldt: hoe groter die stem, hoe beter. Tot nu toe zijn we elk jaar nog gegroeid, maar dat gaat niet vanzelf. Daar werken we als team keihard voor.“
Het team van Pro Life telt zo’n 25 mensen. We werken de meeste tijd samen in Leiden. Ongeveer de helft van ons team werkt voor de afdeling Klantenservice. De anderen werken vooral op de afdelingen Verkoop, Marketing en Communicatie. We zijn een hechte en gemotiveerde club. Pro Life betekent voor ons meer dan alleen maar een leuke baan. We zijn betrokken bij ons werk. Klanten merken dat vaak ook al aan de telefoon. We werken met passie en weten dat ons resultaat niet alleen van ons werk afhangt. Maar dat we hulp van God nodig hebben.”
Het kan goed zijn dat u en ik verschillend denken over onderwerpen. Gevoed door onze opvoeding, de loop van ons leven en onze eigen uitleg. Omgaan met deze verschillen betekent niet dat we onze standpunten moeten loslaten. Het vraagt wel dat we nieuwsgierig zijn naar mensen die anders denken en doen. Juist in het (samen) zoeken naar antwoorden ervaar ik verbondenheid met God. Er is nooit een reden om niet met compassie naast iemand te staan. Hoe verschillend we ook denken. Zo willen wij ook Pro Life zijn. Ik luister graag naar u, ook als u het niet met mij eens bent.

Ook interessant