Pro Life is een onderdeel van Zilveren Kruis

Pro Life heeft een onderscheidende basisverzekering. En een eigen team van medewerkers. Op het gebied van zorginkoop werken wij nauw samen met Zilveren Kruis. Ook maken we gebruik van dezelfde systemen.

De samenwerking met Zilveren Kruis biedt u voordelen

U krijgt het beste van 2 organisaties:

  • Pro Life geeft u persoonlijke service door een eigen team van medewerkers. Ook heeft u toegang tot christelijke zorg. En vergoedingen die aansluiten op uw levensovertuiging.
  • Zilveren Kruis koopt alle zorg centraal in. Dat levert inkoopvoordeel op. En u heeft de zekerheid en professionaliteit van 1 van de grootste zorgverzekeraars in Nederland.

Bij het inkopen is er extra aandacht voor christelijke zorg

Alle zorg voor Pro Life koopt Zilveren Kruis in. Op specifieke gebieden kopen zij apart zorg in voor Pro Life. Bijvoorbeeld christelijke psychologische hulp en IVF volgens een uniek, nieuw protocol.

Wij bieden u landelijk goede zorg aan

U profiteert van de voordelen van een grote organisatie. En de identiteit en het persoonlijke van Pro Life.

Veelgestelde vragen

De reserves zijn een garantie en wettelijke vereiste om vergoeding van zorg te waarborgen. Pro Life heeft bewust gekozen voor een gezamenlijke reserve met Zilveren Kruis. Dit geeft ons een grote financiële stabiliteit. Het risico dat zorgverzekeraars lopen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Er is bijna geen compensatie meer voor zorgkosten die hoger uitvallen dan vooraf was ingeschat. Voor vrij kleine zelfstandige zorgverzekeraars vormt het ontbreken van deze compensatie een groot risico. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun financiële positie. Door een gezamenlijke reserve voorkomen wij dit grote risico. 

Ja. Pro Life heeft een andere basisverzekering. In onze polisvoorwaarden zijn uitsluitingen opgenomen. Wij vergoeden geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. En in onze aanvullende verzekeringen vindt u allerlei vergoedingen voor christelijke zorg. We voeren een eigen beleid. Ook hebben wij een eigen team van medewerkers. We maken wel gebruik van bijvoorbeeld de systemen en zorginkoop van Zilveren Kruis. 

Door de samenwerking met Zilveren Kruis krijgt u het beste uit 2 werelden:

  • Pro Life geeft u persoonlijke service door een eigen team van medewerkers. Ook heeft u toegang tot christelijke zorg. En vergoedingen die aansluiten op uw levensovertuiging. 
  • Zilveren Kruis koopt alle zorg centraal in. Dat levert inkoopvoordeel op. En u heeft de zekerheid en professionaliteit van 1 van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. 

Zorgverleners vermelden vaak alleen de organisatie aan wie zij de kosten declareren. In het landelijke administratiesysteem zien zij dat Pro Life onderdeel is van Zilveren Kruis. De kosten voor Pro Life declareren zij bij Zilveren Kruis. Daarom staat dit op uw ziekenhuiskaart. Zilveren Kruis verwerkt de kosten volgens de polisvoorwaarden van Pro Life.

Ja. Zorgverleners zoeken uw gegevens op in het landelijke administratiesysteem voor zorgverleners. In dit systeem staat aangegeven dat u klant bent van Pro Life. Er staat bij dat Pro Life onderdeel is van Zilveren Kruis. De zorgverleners noemen vaak alleen de organisatie aan wie zij de kosten declareren. Zilveren Kruis verwerkt de kosten volgens de polisvoorwaarden van Pro Life.

Het salaris van de voorzitter voldoet uiteraard aan de normen die de overheid stelt aan de salarissen van bestuurders. Dit staat in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het beloningsbeleid past binnen deze afspraken. Zilveren Kruis is verantwoordelijk voor ruim 4 miljoen klanten. Op basis van de omvang van de organisatie is de vastgestelde norm dat de bestuursvoorzitter maximaal € 300.000 verdient, exclusief pensioenvoorzieningen. Het inkomen van de voorzitter van Zilveren Kruis valt binnen deze sectorale WNT-norm.

Ja. Pro Life is onderdeel van Zilveren Kruis. We maken gebruik van dezelfde systemen. Uw relatienummer blijft daarom gelijk. Wel hebben we andere verzekeringen en andere voorwaarden. Dat leest u op de pagina onderscheidende zorgverzekering.

Ook interessant