Onze visie op zorg en verzekeren

Ieder leven is van waarde. Ook als het leven in de ogen van mensen niet zo perfect is. Ieder leven is geschapen, gewenst en geliefd door God. En verdient daarmee liefde, zorg, aandacht en bescherming. 

Onze opdracht

De bijbel is onze basis

De christelijke standpunten uit de Bijbel vertalen we naar onze verzekeringen, vergoedingen en service. We maken klanten bewust om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. En we vragen samen met u en onze partners aandacht voor betekenisvolle, christelijke zorg.

Onze beloften

We zetten ons in waar geloof en zorg elkaar raken

We komen op​ voor de waarde van ieder leven

Wat is het recht van ongeboren leven? Wat is het leven waard als het uitzichtloos lijkt?

We spreken ons uit voor bescherming van het leven. Ook voor het leven dat kwetsbaar en onvolkomen is. We willen vol liefde hulp bieden. Hulp aan hen die worstelen met moeilijke vragen over zwangerschap, identiteitsproblemen en levenseinde.

We werken aan christelijke zorg

Bij moeilijke situaties en grote veranderingen spelen geloofsvragen vaak een rol.

Het is belangrijk dat de zorgverlener uw geloofsvragen begrijpt. En u daarbij kan helpen. We zetten ons in om te zorgen dat u goede, christelijke zorg kunt krijgen. Nu en in de toekomst. En we helpen u bij het vinden van deze zorg.

We moedigen u aan om voor elkaar en uzelf te zorgen

Solidariteit: samen dragen we wat we zelf niet kunnen dragen.

Verzekeren draait om solidariteit. Met elkaar verbonden zijn. En elkaar helpen. We moedigen aan om goed voor elkaar en uzelf te zorgen. Door aandacht te geven aan een gezonde leefstijl, gezonde relaties, gezonde omgeving en een gezonde verbinding tussen wat u doet, wilt en gelooft.

Onze aanpak

​We helpen en inspireren

Naast het vergoeden van (christelijke) zorg doen we meer. Zoals de service Pro Life Vertrouwensarts, voor als u twijfelt of een behandeling wel christelijk verantwoord is. Op prolife.nl/zorgenvoorelkaar bieden we inspiratie. We laten zien welke zorg er is. En welke organisaties expert zijn in die zorg.

​We helpen werken aan sterke relaties

Een van de thema's van Zorgen voor elkaar is werken aan sterke relaties. Goede relaties hebben een positieve invloed op de kwaliteit en duur van het leven. We hebben werkboekjes, gesprekskaartjes en vergoeden cursussen en relatietherapie.

Onze inspiratie

Ons christelijk geloof inspireert ons

Ons geloof moedigt ons aan om het goede te doen. Om mee te leven met mensen, ook als zij andere keuzes maken dan wij. We zijn dichtbij en betrokken, bij elkaar en bij klanten. U mag rekenen op onze eerlijkheid en openheid.

Uw steun

Samen kiezen voor christelijke zorg

Christelijke zorg is beter te organiseren als meer mensen kiezen voor die zorg. Die keuze is ook nodig om christelijke zorg te laten bestaan. Met elkaar kunnen we opkomen voor wat een brede groep christenen belangrijk vindt aan zorg.


Ook interessant