Onze visie op zorg en verzekeren

Ieder leven is van waarde

Het leven is een wonder, een geschenk van God. Het ontstaan en het einde van het leven ligt altijd in Zijn hand. Ook tijdens het leven kunnen er situaties ontstaan waarbij zorg en geloof elkaar raken. Ieder mens - hoe kwetsbaar ook - is geschapen, gewenst en geliefd door God. En daarmee verdient het leven liefde, zorg, aandacht en bescherming.

Verzekeren is zorgen voor elkaar

Verzekeren is een manier om elkaars lasten te dragen. Door u te verzekeren bij Pro Life maakt u christelijke zorg ook voor anderen mogelijk. Zorg die betekenis heeft in iedere fase van het leven. Want ieder leven is onze zorg waard.

Wij geloven in christelijke zorg

Wij vinden dat er in de zorg aandacht moet zijn voor levensvragen. In het bijzonder denken we hierbij aan vragen rondom zingeving en de waarde van het leven. Christelijke zorg biedt ruimte om het gesprek aan te gaan over de betekenis van het leven, gezondheid en ziekte.

Werken in de zorg is werken vanuit naastenliefde

Veel christenen werken in de zorg. Ze verlenen kwalitatief zorg met passie vanuit het geloof en geven hiermee invulling aan het gebod van naastenliefde. Zo geeft werken in de zorg betekenis aan het leven van patiënt en zorgverlener. De patiënt ervaart deze meerwaarde vooral op momenten dat zorg en geloof elkaar raken. Zoals bij geestelijke gezondheidszorg en zorg rondom het levenseinde.

De waarde van het leven staat op het spel

Onze samenleving gaat steeds meer uit van het maakbare leven. Dit ziet u bijvoorbeeld bij besluiten over leven van een ongeboren kind met een aandoening. En bij keuzes als het leven als voltooid wordt gezien. Wij komen daarom op voor de beschermwaardigheid van het leven.

Keuzes voor het leven worden niet altijd begrepen

Bijbelse standpunten over levensbegin en levenseinde worden vaak niet begrepen. Of worden ter discussie gesteld. Christenen moeten zich steeds vaker verantwoorden over de keuzes die zij maken. Dit leidt tot onzekerheid, zeker als mensen zich in een kwetsbare fase bevinden. Bijvoorbeeld bij de diagnose downsyndroom bij een 20-wekenecho. Als iemand ervoor kiest om het kind te houden, zorgt dit steeds vaker voor onbegrip. Dit raakt ons.

De toekomst van christelijke zorg staat onder druk

Steeds meer mensen sluiten een verzekering af op basis van de premie en het verwachte zorgverbruik. En bij het kiezen van een zorgverlener speelt de afstand vaak een belangrijkere rol dan identiteit en kwaliteit. Christelijke zorg staat zo onbedoeld onder druk.

We moeten samen kiezen voor christelijke zorg

Ieder leven is van waarde. Daarom moet er ruimte blijven om voor het leven te kiezen. Christelijke zorgverleners bieden u die ruimte. Daarom bieden wij toegang tot christelijke zorg. Denk hierbij aan de ruime vergoeding voor hospicezorg, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg en christelijk verantwoorde IVF. Voor medisch-ethisch advies kunt u terecht bij onze Pro Life Vertrouwensarts.

Wij staan voor verantwoorde zorg

Nieuwe medische ontwikkelingen zijn vaak een vooruitgang, maar stellen ons ook voor ethische vragen. Niet alles wat mogelijk is, is verantwoord. Voor het beoordelen hiervan hebben wij de Pro Life Raad. Deze groep deskundigen adviseert ons op medisch en ethisch gebied. Bijvoorbeeld over prenatale screening (NIPT), voltooid leven, kwaliteit en identiteit van zorg.

U kunt rekenen op zorg van goede kwaliteit

Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van zorg. Bij christelijke zorg stellen we daarnaast eisen aan de identiteit. Hiervoor maken we gebruik van het Keurmerk Christelijke Zorg en de website Ikzoekchristelijkehulp.nl. Via onze Zorggids vindt u altijd zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. De christelijke zorgverleners herkent u aan het symbool van een 'ichtusvisje'.

Handige links