De Christelijke Zorg Award

Een initiatief van Pro Life

Hiermee onderscheiden wij een persoon of een organisatie, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de christelijke zorg in Nederland. Een persoon of organisatie die zichtbare resultaten heeft geboekt, werkt vanuit Bijbelse waarden en normen, gericht is op het welzijn van naasten en christelijke zorg of hulpverlening bevordert. De Christelijke Zorg Award is uitgereikt aan:

2017 - Drs. Alie hoek-van Kooten

P1020810 aangepast.jpg

Mevrouw drs. Alie Hoek - van Kooten ontving de Christelijke Zorg Award voor haar inzet en betrokkenheid bij christelijke zorg. Zij gaf jarenlang les op de Christelijke Hogeschool Ede. Zij is als arts verbonden aan Eleos. Heeft 8 jaar in de Pro Life Raad gezeten. En geeft als Pro Life Vertrouwensarts advies over medisch-ethisch vragen, vooral over gezinsvorming. Ze is daarnaast bekend als publiciste binnen de gereformeerde gezindte. Ze schreef veel artikelen, columns en een vijftal boeken. Ook heeft ze als raadgever veel vragen beantwoord op Refoweb, vooral op het gebied van seksualiteit.

2016 - de christelijke zorgverleners

Ieder jaar reiken wij de Christelijke Zorg Award uit aan een persoon. In 2016 deden we dit anders. We bedankten de christelijke zorgverleners met een uniek kunstwerk: een foto van Florence Nightingale, opgebouwd uit alle profielfoto’s van christelijke zorgverleners. Florence Nightingale stond aan de wieg van de moderne verpleegkunde. Iedereen kent haar als “De Dame met de lamp”. Maar niemand kent haar van gezicht. Met alle gezichten van christelijke zorgverleners hebben wij haar een gezicht gegeven.

2015 - Willy en Bert Dorenbos

P1020810 aangepast.jpg

De 10e Christelijke Zorg Award is toegekend aan Willy en Bert Dorenbos. Mevrouw en meneer Dorenbos ontvangen de Christelijke Zorg Award vooral voor hun werk bij ‘er is hulp’. Er is hulp is een fantastisch programma dat meiden en vrouwen helpt bij ongewenste zwangerschap maar ook bij verwerkingsproblematiek na een abortus.

2014 - Drs. Paul Lieverse

P1020810 aangepast.jpg

De Christelijke Zorg Award 2014 is uitgereikt aan drs. Paul Lieverse. De heer Lieverse ontvangt de Award voor zijn inspanningen voor de maatschappij op het gebied van meningsvorming. Hij  heeft zich waargemaakt door veel relevante artikelen te schrijven op het gebied van vaccinatie, geloof en psyché, arts en zending, pijnbestrijding en palliatieve zorg.

2013 - Prof. Dr. Gerrit Glas

Overhandiging Zorgaward 2013

Woensdag 9 oktober is de achtste Christelijke Zorg Award uitgereikt aan Prof. Dr. Gerrit Glas. De heer Glas ontvangt de Award vanwege zijn inspanning om verbindingen te leggen tussen het christelijke geloof en de psychiatrie. Maar ook tussen christelijk geloof, geneeskunde, filosofie en ethiek. Gerrit Glas is hoofd van het kenniscentrum Religie en Levensbeschouwing in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. Met deze Award willen wij de heer Glas danken voor zijn inzet. Zijn baanbrekende werk op het gebied van geloof en psychiatrie, maar ook vanwege zijn inzet om nieuwe generaties op te leiden op deze gebieden.

2012 - Mevrouw van Tol-Verhagen

Overhandiging Zorg Award

De Christelijke Zorg Award 2012 is toegekend aan mevrouw Corry van Tol-Verhagen, oprichter en directeur van Hospice Kuria in Amsterdam. Mevrouw van Tol is een van de pioniers op het gebied van palliatieve zorg. Met deze award dankt Pro Life mevrouw Van Tol voor het ontwikkelen van de palliatieve zorg zoals wij dat nu kennen. Als een van de eersten in Nederland zag zij in dat mensen, veelal drugsverslaafd of met HIV besmet, toegang nodig hadden tot goede zorg in de laatste levensfase. Mevrouw Van Tol heeft een grote invloed gehad op de opzet, ontwikkeling en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland.

2011 - De heer Gert van den Berg

Zorgaward- MG 8303

Dinsdag 4 oktober is de zesde Christelijke Zorg Award toegekend aan Gert van den Berg. Met deze Award wil zorgverzekeraar Pro Life Van den Berg danken voor zijn inzet voor de christelijke zorg in het algemeen en zijn betrokkenheid bij het ontstaan (als oprichter) en voortbestaan (als voorzitter van de Raad) van Pro Life Zorgverzekeringen in het bijzonder. Van den Berg hield zich als lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer bezig met Volksgezondheid. Hij vormde als directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging een brug tussen zorggebruiker en zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast werkte bij vele organisaties waaronder de NPCF, was hij als toezichthouder betrokken bij christelijke zorginstellingen en was hij 25 jaar voorzitter van de Pro Life Raad.

2010 - De heer Teun Stortenbeker

Christelijke Zorg Award 2010

Op 7 oktober 2010 ontving de heer Teun Stortenbeker, oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop, de Christelijke Zorg Award. Teun Stortenbeker is samen met zijn vrouw nog dagelijks bezig om gasten van De Hoop te helpen en te begeleiden naar een betere toekomst. Een voorbeeld van een bevlogen man die gedreven wordt door zijn liefde voor God en door naastenliefde.

2009 - Prof. Dr. Ir. Henk Jochemsen

Christelijke Zorg Award 2009

Hij ontvangt de Award voor zijn 22 jaar lange betrokkenheid en inzet bij het G.A. Lindeboom Instituut voor het medisch-ethisch meedenken op Bijbelse grondslag en bij diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De heer Jochemsen ontving de Award uit handen van de heer Gert van den Berg, voorzitter van de Pro Life Raad, en Abwin Luteijn, manager van Pro Life Zorgverzekeringen. De Christelijke Zorg Award is een initiatief van zorgverzekeraar Pro Life.
Prof. Dr. Ir. Jochemsen heeft tal van wetenschappelijke publicaties over christelijke medische ethiek op zijn naam staan. Hij heeft zitting gehad in veel werkgroepen, onder andere als onafhankelijk voorzitter van het Drie Partijen Overleg. Ook heeft hij een rapport geschreven over de inhoud van de basisverzekering en aanvullende verzekering op basis van christelijke normen en waarden.

2008 - Prof. Dr. Dirk-Jan Bakker

Christelijke Zorg Award 2008

De heer Bakker heeft de Christelijke Zorg Award gewonnen omdat hij een actieve bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de christelijke zorg in Nederland, onder andere door zijn betrokkenheid bij het Lindeboominstituut, Kuria en andere christelijke zorginstellingen. Hij is gerespecteerd arts en oud medisch directeur van het AMC en vraagt ook vanuit die positie aandacht voor christelijke normen en waarden, bijvoorbeeld rondom het leven.

2007 - Mevrouw drs. Mirjam den Boer-Neele

Christelijke Zorg Award 2007

Mevrouw Den Boer-Neele heeft de Christelijke Zorg Award gewonnen omdat zij zich 22 jaar heeft ingezet voor de VBOK. Een duidelijk zichtbare organisatie, die helpt bij maatschappelijke problematiek. Een organisatie die staat voor de beschermwaardigheid van het leven. Zichtbaar voor de hele Nederlandse maatschappij. Wie kent bijvoorbeeld niet de VBOK-posters op de stations? Voor haar inzet, ten behoeve van de beschermwaardigheid van het leven, overhandigt Pro Life haar de Christelijke Zorg Award en een geldbedrag van € 2.000,- te besteden aan een door haar te kiezen goed doel.

2006 - Mr. André Rouvoet en ir. Bas van der Vlies

Christelijke Zorg Award 2006

Voor de inspanningen die Bas van der Vlies (SGP) en André Rouvoet (CU) hebben geleverd voor het behoud van een schone polis, heeft Pro Life hen tijdens de viering van haar twintigjarig bestaan bedankt met de uitreiking van de eerste Pro Life Zorgaward. Deze prijs, die vanaf nu elk jaar zal worden uitgereikt aan een persoon, instelling of organisatie die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de verbetering van de christelijke gezondheidszorg, bestaat uit een bronzen Award en een geldbedrag van € 2.000,-. De heer Van der Vlies en de heer Rouvoet hebben besloten hun prijs te schenken aan een organisatie, die zich bezighoudt met palliatieve zorg. De heer Van der Vlies heeft gekozen voor Calando. De heer Rouvoet schonk zijn prijs aan stichting Kuria. Op de foto ziet u de overhandiging van de prijs aan mevrouw Koningswoud van Calando en mevrouw Van Tol van Stichting Kuria.​​​