Pro Life heeft een onderscheidende zorgverzekering

Pro Life heeft bij de komst van de basisverzekering een aparte modelovereenkomst afgesproken. Het voorstel is ingediend door Van der Vlies (SGP) en Routvoet (CU). In onze basisverzekering zijn uitsluitingen opgenomen. Wij vergoeden geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. De basisverzekering sluit daarmee aan bij een christelijke levensovertuiging. Dit geldt ook voor onze aanvullende verzekeringen. 

Er zijn behandelingen die wij niet vergoeden 

In onze basisverzekering zijn de volgende uitsluitingen opgenomen: 
 • Abortus, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is​

 • Opzettelijk levensbeëindigend handelen (euthanasie)

 • In-vitrofertilisatie (IVF) waarbij geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn

 • IVF waarbij er restembryo’s zijn

 • Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)

 • Geslachtsveranderende ingrepen

 • Genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn

 • ​Anticonceptiemiddelen met een mogelijke abortieve werking

Voor bepaalde behandelingen gelden beperkingen

In onze aanvullende verzekeringen zijn de volgende beperkingen opgenomen: 
 • Alternatieve geneeswijzen: een aantal alternatieve geneeswijzen en therapieën vergoeden wij niet. We vergoeden alleen alternatieve geneeswijzen die door de Pro Life Raad en het Lindeboom Instituut zijn beoordeeld

 • Alternatieve geneesmiddelen: Antroposofische geneesmiddelen vergoeden wij niet

 • ​Cosmetische/plastische chirurgie: cosmetische/plastische chirurgie zonder medische indicatie vergoeden wij niet. Behalve de correctie van de oorstand

 • Anticonceptiemiddelen (21 jaar en ouder): koperhoudende spiraaltjes, morning-after pil en andere anticonceptiva met een mogelijke abortieve werking vergoeden wij niet

U kunt kiezen voor christelijke zorg

Wij bieden u toegang tot christelijke zorg. En hulp bij het vinden van deze zorg. In onze verzekeringen vindt u vergoedingen op het gebied van christelijke zorg. Zoals psychosociale hulp door een christelijke behandelaar, IVF volgens een protocol​ waarbij geen restembryo’s ontstaan en pastoraal-therapeutische zorg in herstellingsoorden. U leest er meer over op de pagina christelijke zorg​.

Bij het inkopen is er extra aandacht voor christelijke zorg

Alle zorg voor Pro Life koopt Zilveren Kruis in. Op specifieke gebieden kopen zij apart zorg in voor Pro Life. Bijvoorbeeld christelijke psychologische hulp en IVF volgens een uniek, nieuw protocol. Pro Life is een onderdeel van Zilveren Kruis. Dankzij de samenwerking bieden wij u landelijk goede zorg aan. U profiteert zo van de voordelen van een grote organisatie. En de identiteit en het persoonlijke van Pro Life.​ ​​

Veelgestelde vragen

Nee. De overheid heeft bepaald dat het uitsluiten van vergoedingen niet mag leiden tot premievoordeel. Dit zou ons onterecht een voorkeurspositie geven op basis van prijs. Daarnaast brengt een keuze voor het leven vaak ook hoge kosten met zich mee. Zo is pijnbestrijding bij palliatieve zorg veel duurder dan euthanasie. En leven met een ernstige aandoening brengt ook veel meer zorgkosten met zich mee dan een abortus. 
Pro Life is een zelfstandig onderdeel van Zilveren Kruis. 
 • We hebben ons eigen budget. 
 • We hebben een eigen rekeningnummer waar uw premie op komt.  
 • We hebben eigen basisverzekeringen. Daarin zijn uitsluitingen opgenomen. 
 • We hebben eigen aanvullende verzekeringen. Daarin zijn beperkingen opgenomen. En ook  vergoedingen voor christelijke zorg.
 • We hebben een Pro Life Raad​ die de identiteit en zelfstandigheid van Pro Life bewaakt. 
 • We hebben een eigen team van (Klantenservice)medewerkers. 
We maken gebruik van bijvoorbeeld de systemen en zorginkoop van Zilveren Kruis. Zorgverleners declareren kosten via dezelfde declaratiecode (UZOVI). Zilveren Kruis verwerkt de kosten volgens de polisvoorwaarden van Pro Life.
De Pro Life Raad​ bestaat uit 10 leden. Deze leden zijn deskundig op medisch, ethisch, politiek of economisch gebied. Zij beoordelen de inhoud van onze verzekeringen. En zij adviseren over nieuwe ontwikkelingen.​
De reserves zijn een garantie en wettelijke vereiste om vergoeding van zorg te waarborgen. Pro Life heeft bewust gekozen voor een gezamenlijke reserve met Zilveren Kruis. Dit geeft ons een grote financiële stabiliteit. Het risico dat zorgverzekeraars lopen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Er is bijna geen compensatie meer voor zorgkosten die hoger uitvallen dan vooraf was ingeschat. Voor vrij kleine zelfstandige zorgverzekeraars vormt het ontbreken van deze compensatie een groot risico. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun financiële positie. Door een gezamenlijke reserve voorkomen wij dit grote risico. 
 
Ja. Pro Life heeft een andere basisverzekering. In onze polisvoorwaarden zijn uitsluitingen opgenomen. Wij vergoeden geen medische handelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. En in onze aanvullende verzekeringen vindt u allerlei vergoedingen voor christelijke zorg​. We voeren een eigen beleid. Ook hebben wij een eigen team van medewerkers. We maken wel gebruik van bijvoorbeeld de systemen en zorginkoop van Zilveren Kruis. 

Door de samenwerking met Zilveren Kruis krijgt u het beste uit 2 werelden:

 • Pro Life geeft u persoonlijke service door een eigen team van medewerkers. Ook heeft u toegang tot christelijke zorg. En vergoedingen die aansluiten op uw levensovertuiging. 

 • ​Zilveren Kruis koopt alle zorg centraal in. Dat levert inkoopvoordeel op. En u heeft de zekerheid en professionaliteit van 1 van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. 

Zorgverleners vermelden vaak alleen de organisatie aan wie zij de kosten declareren. In het landelijke administratiesysteem zien zij dat Pro Life onderdeel is van Zilveren Kruis. De kosten voor Pro Life declareren zij bij Zilveren Kruis. Daarom staat dit op uw ziekenhuiskaart. Zilveren Kruis verwerkt de kosten volgens de polisvoorwaarden van Pro Life.​
Ja. Zorgverleners zoeken uw gegevens op in het landelijke administratiesysteem voor zorgverleners. In dit systeem staat aangegeven dat u klant bent van Pro Life. Er staat bij dat Pro Life onderdeel is van Zilveren Kruis. De zorgverleners noemen vaak alleen de organisatie aan wie zij de kosten declareren. Zilveren Kruis verwerkt de kosten volgens de polisvoorwaarden van Pro Life.​