Gemoedsbezwaren

Als u vanuit uw levensovertuiging bezwaren heeft tegen verzekeren kunt u ontheffing krijgen. U laat zich dan registreren als gemoedsbezwaarde. Voor het ontvangen van Langdurige Zorg heeft u een registratienummer nodig. Dat kunt u bij ons aanvragen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) schrijft u in als gemoedsbezwaarde

In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, een zorgverzekering moet afsluiten. Als u vanuit uw levensovertuiging bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren, kunt u ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u toestemming vraagt om geen zorgverzekering af te hoeven sluiten. Ontheffing vraagt u aan bij de SVB.

Voor gezinsleden vraagt u apart ontheffing aan

Als u een partner of minderjarige kinderen heeft, meldt u hen ook aan bij de SVB als gemoedsbezwaarde. Wanneer uw kind 18 jaar wordt, stopt de ontheffing en moet uw kind zelf ontheffing aanvragen. Uw kind kan er ook voor kiezen om geen ontheffing aan te vragen. En sluit dan vanaf de 18e verjaardag een zorgverzekering af.

U ontvangt een bewijs van ontheffing

In de ontheffingsverklaring staat dat u voor verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt gezien. Uw gezinsleden, als u die heeft, ontvangen ook zo’n verklaring.

Voor Langdurige Zorg heeft u een registratienummer nodig

Langdurige zorg is er voor mensen die altijd 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of mensen met een beperking. U kunt zich bij ons inschrijven voor de Langdurige Zorg-regeling voor gemoedsbezwaarden. Dit kost u niets. U ontvangt dan (voor elk gezinslid) een bericht met een registratienummer. Stuur hiervoor de ontheffingsverklaring(en) naar: Pro Life Zorgverzekeringen, Postbus 709, 3800 AS in Amersfoort. Of via e-mail naar relatiebeheer@prolife.nl

U betaalt geen zorgpremie maar vervangende belasting

Iedere gemoedsbezwaarde betaalt vervangende belasting. Dit is om te voorkomen dat mensen zich om financiële redenen aanmelden als gemoedsbezwaarde. Als u een werkgever heeft, houdt deze belasting in op uw salaris en vergoedt ook die belasting. Over die vergoeding betaalt u loonbelasting. Dit bedrag is net zo hoog is als de inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden met ongeveer hetzelfde inkomen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) spaart uw vervangende belasting op

De Belastingdienst betaalt uw vervangende belasting aan het CAK. Zij zetten deze bedragen op een rekening op uw naam. Het CAK regelt 1 rekening voor u en uw gezinsleden samen.

Als u zorgkosten heeft, betaalt het CAK dit van uw spaarsaldo

Maakt u of een van uw gezinsleden zorgkosten? Dan kunt u de declaratie opsturen naar het CAK. U heeft recht op een vergoeding van evenveel zorgkosten als mensen met een zorgverzekering. Het CAK betaalt de vergoeding van het saldo dat u door vervangende belastingen heeft opgespaard.  Als dit saldo niet genoeg is, betaalt u de rest zelf.

Als gemoedsbezwaarde krijgt u geen zorgtoeslag

De zorgtoeslag is bedoeld als vergoeding voor de premie die verzekerden met een zorgverzekering moeten betalen. Omdat u deze premie niet betaalt, krijgt u geen zorgtoeslag.

Toch weer verzekeren? Dat kan

Wilt u uw inschrijving als gemoedsbezwaarde stoppen? Dat kan op elk moment. U regelt dit bij de SVB. Daarna sluit u zelf een zorgverzekering af. Zorg dat u dit binnen 4 maanden regelt. Uw zorgverzekering gaat in op de datum dat uw inschrijving als gemoedsbezwaarde stopt. Bereken uw premie


Ook interessant