Overzicht van mogelijkheden

Wie kan wat?

In Mijn Pro Life kunt u veel zaken direct regelen of bekijken. Ontdek wie wat kan doen en maak hieronder uw keuze.

In verband met privacy kan de verzekeringsnemer het zorgkosten van de verzekerden van 12 jaar en ouder niet inzien. Zij kunnen zelf inloggen om hun zorgkosten te bekijken. 

Direct doen

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Gezinslid aanmelden Ja Nee
Digitale voorkeuren aangeven Ja Nee
Polisblad digitaal aanvragen Ja Nee
Informatie mail aanvragen Ja Nee
Overige mail aanvragen Ja Nee
Online declareren Ja Ja

Gegevens aanpassen

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen adresgegevens Ja Ja
Eigen contactgegevens Ja Ja
Betaalgegevens Ja Nee
Adresgegevens overige verzekerden Ja Nee
Contactgegevens overige verzekerden Nee Nee
Eigen verzekering Ja Nee
Eigen eigen risico Ja Nee
Eigen collectiviteit Ja Nee
Verzekering van verzekerde Ja Nee
Eigen risico van verzekerde Ja Nee
Collectiviteit van verzekerde Ja Nee

Gegevens bekijken

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen persoonlijke gegevens inzien Ja Ja
Persoonlijke gegevens overige verzekerden Ja Nee
Eigen polisgegevens Ja Ja
Polisgegevens overige verzekerden Ja Nee
Eigen zorgkosten Ja Ja
Zorgkosten verzekerden jonger dan 12 jaar Ja Nee
Zorgkosten verzekerden 12 jaar of ouder Nee Nee
Zorgkosten partner Nee Nee
Eigen stand eigen risico Ja Ja
Stand eigen risico overige verzekerden Ja Nee
Ontvangen post raadplegen Ja Ja
Status online gedeclareerde declaraties Ja Nee
 
 

Inloggen Mijn Pro Life


Geen DigiD + sms-controle? Vraag DigiD aan​​