Emigratie


Geef uw nieuwe Nederlandse adres binnen 3 weken door aan uw gemeente
Zo zorgt u er voor dat wij de post naar het juiste adres sturen. We ontvangen uw persoonsgegevens automatisch van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente?
Vraag bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een WLZ-onderzoek aan. Over het onderzoek ontvangt u een verklaring van de SVB en deze toont aan of u recht heeft op een zorgverzekering in Nederland. Klik hier om de website van de SVB te open.

Wij ontvangen graag een kopie van de SVB verklaring
Stuur uw SVB verklaring zo snel mogelijk naar ons op, maar uiterlijk binnen 8 weken. U kunt het document uploaden op onze website. Ga naar www.prolife.nl/uploaden. Kies hier voor de categorie ‘Recht op zorgverzekering’. Na beoordeling van uw SVB-verklaring sturen wij u binnen 10 werkdagen ons besluit.

 
 
optioneel
optioneel
optioneel

Nieuw woonadres:

Heeft u nog geen nieuw adres vul dan uw huidige adresgegevens in

 
 

 

Let op: Vul dit controleformulier voor ieder gezinslid apart in. Wij bepalen namelijk per gezinslid of er nog verzekeringsrecht is. 

We stoppen uw zorgverzekering
U heeft geen recht meer op de zorgverzekering. U ontvangt als bevestiging van uw uitschrijving een BVU. Hierop staat uw uitschrijfdatum.
Werkt u in een verdragsland? Lees hier meer over uw zorgverzekering in het buitenland

Het kan voorkomen dat wij naar aanleiding van het ingevulde formulier nog contact met u opnemen.

 

Op basis van de door u gegeven antwoorden houdt u recht op de basisverzekering Woont u in een verdragsland dan heeft u recht op een E106. Klik hier om een E106/S1 aan te vragen..

We stoppen uw zorgverzekering

U heeft geen recht meer op onze zorgverzekering. Na het invullen en verzenden van dit formulier ontvangt u als bevestiging van uw uitschrijving een BVU. Hierop staat uw uitschrijfdatum. Werkt u in een verdragsland? Lees hier meer over uw zorgverzekering in het buitenland.

Het kan voorkomen dat wij naar aanleiding van het ingevulde formulier nog contact met u opnemen.


 

We stoppen uw zorgverzekering

U geeft aan dat u inkomen uit Nederland en het buitenland ontvangt. Doordat u ook in het buitenland woont heeft u volgens de wet geen recht op de basisverzekering. U leest dit in artikel 2.1.1 van de Wet langdurige zorg. Binnen 10 werkdagen sturen wij een Bewijs van Uitschrijving. Hierop staat uw uitschrijfdatum. Het kan voorkomen dat wij naar aanleiding van het ingevulde formulier nog contact met u opnemen.

Denkt u dat u wel verzekeringsplichtig bent in Nederland?

Vraag dan een onderzoek verzekering WLZ aan bij de SVB. Dat kunt u op 2 manieren doen:

  • Heeft u een DigiD, uw eigen inlogcode voor de hele overheid? Ga dan naar www.svb.nl naar 'Mijn SVB'.
  • Heeft u geen DigiD? Ga dan naar www.svb.nl/Wlz

De SVB is de instantie die een uitspraak kan doen over de vraag of een persoon voor de WLZ verzekerd is. Ook kunnen zij een uitspraak doen over de vraag of deze persoon al dan niet verzekeringsplichtig voor een zorgverzekering is. Dit onderzoek kan enkele weken duren.

Bent u volgens de SVB wel verzekeringsplichtig?

Beschrijving bestand:

Wij versturen u binnen u binnen 5 werkdagen een bevestiging.
 

Aan de hand van de door u gegeven antwoorden behoudt u recht op de basisverzekering.

Woont u in een verdragsland , dan kunt u een E106 aanvragen. Klik hier om een E106/S1 aan te vragen.

Aan de hand van de door u gegeven antwoorden behoudt u recht op de basisverzekering.

Woont u in een verdragsland , dan kunt u een E106 aanvragen. Klik hier om een E106/S1 aan te vragen.

Aan de hand van de door u gegeven antwoorden behoudt u recht op de basisverzekering.

Woont u in een verdragsland , dan kunt u een E106 aanvragen. Klik hier om een E106/S1 aan te vragen.

We stoppen uw zorgverzekering

U heeft geen recht meer op de zorgverzekering. Binnen 10 werkdagen sturen wij een Bewijs van Uitschrijving. Hierop staat uw uitschrijfdatum. Het kan voorkomen dat wij naar aanleiding van het ingevulde formulier nog contact met u opnemen.

Woont u in het buitenland met een pensioen of uitkering uit Nederland. U kunt dan een formulier 121 aanvragen bij CAK. Hier gaat u naar de website van CAK.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Pro Life. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.