Uitleg over IVF en ICSI

Is er een medische oorzaak waardoor een zwangerschap uitblijft? Of heeft u een natuurlijke vruchtbaarheidsmethode gevolgd, maar bent u niet zwanger geworden? Dan is IVF of ICSI misschien een optie.  Uw arts bepaalt of dit mogelijk is.

Wat is In Vitro Fertilisatie (IVF)?

In Vitro Fertilisatie betekent letterlijk: bevruchting op glas. De bevruchting vindt bij deze behandeling ‘op glas’ plaats.

Bij IVF krijgt de vrouw eerst een hormoonbehandeling

Een hormoonbehandeling heeft als doel om meerdere eicelrijpingen te krijgen. Soms leidt dit tot overstimulatie. Door echografie wordt het rijpingsproces van de follikels gevolgd. Een follikel is een blaasje met daarin een eicel. Door dit rijpingsproces te volgen kan overstimulatie vroegtijdig worden vastgesteld en maatregelen worden genomen.

Vanuit de rijpe follikels worden de eicellen verzameld

Het verzamelen van de eicellen gebeurt door de follikels aan te prikken en de eicellen er uit weg te zuigen. Alle follikels moeten worden aangeprikt, omdat de vrouw anders last kan krijgen van cystes. Een cyste is een met vocht gevulde holte.

De eicellen worden samengevoegd met de zaadcellen

Het samenvoegen van de eicellen en zaadcellen gebeurt op glas. Het glas wordt in een soort broedstoof gedaan om de normale lichaamstemperatuur na te bootsen. De volgende dag wordt onder de microscoop gekeken of er bevruchtingen zijn. Met een bevruchting bedoelen we het samensmelten van een eicel en zaadcel. De bevruchting zelf vindt bij IVF spontaan plaats.

Een bevruchte eicel wordt teruggeplaatst

Na de terugplaatsing in de baarmoeder is het afwachten of die bevruchte eicel zich innestelt. Dit gebeurt in de baarmoederwand. Dan kan de bevruchte eicel uitgroeien tot een kind. Als dat het geval is, is de baby helemaal het eigen biologische kind van dit echtpaar.

Er ontstaan vaak restembryo's

Er wordt 1 bevruchte eicel teruggebracht in de baarmoeder. De overige bevruchte eicellen (restembryo’s) worden ingevroren. Is de vrouw niet zwanger geworden? Dan kan in een volgende cyclus een bevruchte eicel worden ontdooid en ingebracht. De bevruchting is het begin van nieuw leven. Vanaf de bevruchting liggen de erfelijke eigenschappen al vast. We vinden het belangrijk dat men verantwoordelijk omgaat met het leven. Wij ondersteunen de wens van mensen om geen bevruchte eicellen in te vriezen of te vernietigen. Daarom kiest Pro Life voor christelijk verantwoorde behandelmethoden bij IVF.

Wat is Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)?

ICSI vindt plaats als er te weinig zaadcellen zijn. Dan is spontane bevruchting en IVF niet mogelijk. Er is namelijk een bepaalde hoeveelheid zaadcellen nodig om een kans op een spontane bevruchting te geven. De ICSI-methode lijkt veel op de IVF-methode. Het verschil zit in de manier van bevruchting. Bij ICSI is het geen spontane bevruchting op glas, maar wordt onder de microscoop een zaadcel in een eicel gebracht. Verder is de procedure hetzelfde als bij IVF. Pro Life kiest voor christelijk verantwoorde behandelmethoden bij ICSI.


Ook interessant