Keurmerk Christelijke Zorg

Het Keurmerk Christelijke Zorg belooft u professionele zorg met aandacht voor uw geloof. Dit keurmerk geldt soms als voorwaarde voor een vergoeding, zoals bij psychosociale hulp.

Keurmerk Christelijke Zorg

Het Keurmerk Christelijke Zorg stelt eisen aan identiteit

Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt u rekenen op de volgende principes:

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen zij naar de Bijbel als Woord van God.
  • In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.

U kiest zelf of u geloofskwesties bespreekt

Heeft een instelling of zorgverlener het Keurmerk Christelijke Zorg? Dan weet u dat er ruimte is voor uw geloofsvragen. Natuurlijk bespreekt u dit alleen als u dit zelf wilt. 

Het Keurmerk Christelijke Zorg geldt soms als voorwaarde

Bij sommige vergoedingen stellen wij als voorwaarde dat de zorgverlener het Keurmerk Christelijke Zorg heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vergoeding voor psychosomatische zorg in een herstellingsoord en bij psychosociale hulp en relatietherapie. Het logo van het keurmerk moet dan op de rekening staan.

Steeds meer instellingen hebben het keurmerk

Het aantal instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg breidt zich uit. Bij een instelling zijn soms vrijgevestigde hulpverleners aangesloten. Het keurmerk geldt voor alle aangesloten hulpverleners. Deze instellingen en zorgverleners hebben het Keurmerk Christelijke Zorg. 


Ook interessant