FertilityCare

De cursus FertilityCare is een natuurlijke vruchtbaarheidsmethode.

Met FertilityCare leert u uw cyclus observeren

De basis van de cursus FertilityCare is het leren observeren en in kaart brengen van de vrouwelijke cyclus. Zo kunt u de vruchtbare dagen herkennen en kan een zwangerschap gepland worden. Bij onbegrepen kinderloosheid zijn de succespercentages vergelijkbaar met het IVF traject. Er ligt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek als bewijsvoering aan ten grondslag.

U leert de methode toepassen tijdens 8 lessen

De privélessen bieden ondersteuning bij het toepassen van de methode. Ook leert u omgaan met de vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.

Ook het herkennen van afwijkingen is mogelijk

U leert de veranderingen tijdens uw cyclus nauwkeurig kennen. Zo kunnen ook afwijkingen hiervan aan het licht komen. Dit kan een aanwijzing zijn voor stoornissen die de oorzaak zijn van het vruchtbaarheidsprobleem. FertilityCare onderzoekt met de NaProTechnology-methode oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Op de volgende pagina leest u hier meer over.

Meer informatie vindt u op fertilitycare.nl

Op de website van FertilityCare staat alle informatie over de methode, de cursus en de wetenschappelijke onderzoeken.


Ook interessant