Christelijke zorg

Wij bieden toegang tot christelijke zorg

Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. Zorg die wordt gegeven vanuit naastenliefde. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit. Wij zorgen ervoor dat christelijke zorg beschikbaar is. En helpen u graag bij het vinden van deze zorg.