Christelijke zorg

Wij bieden toegang tot christelijke zorg

U kunt rekenen op christelijke zorg, in elke fase van uw leven. Christelijke zorg gaat uit van Bijbelse normen en waarden. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met zorgverleners. Vooral bij heftige gebeurtenissen in uw leven is het belangrijk dat de zorgverlener u begrijpt. En ook snapt waarom u bepaalde keuzes maakt. Wij zorgen ervoor dat christelijke zorg beschikbaar is. En helpen u graag bij het vinden van deze zorg. Ook bieden we online christelijke zelfhulp aan.