Christelijke zorg en ethische principes

Sommige vergoedingen kenmerken wij als 'ethische principes' of als 'christelijke zorg'. Graag leggen we uit wat we daarmee bedoelen.  

 Ethische principes

Bij sommige vergoedingen hebben wij aparte afspraken gemaakt over ethische principes. Hierbij zijn wij uitgegaan van het advies van het Lindeboom Instituut, de NPV en de Pro Life Raad. Dit betekent dat er soms beperkingen of uitsluitingen zijn. Of dat we juist een andere keuze bieden die past bij Bijbelse normen en waarden. We zijn ons ervan bewust dat de meningen over ethische principes verdeeld zijn.
 
Kijk voor meer informatie op de pagina Onderscheidende zorgverzekering.

 Christelijke zorg

Bij sommige vergoedingen hebben wij aparte afspraken gemaakt over christelijke zorg. Met christelijke zorg bedoelen wij zorg die gebaseerd is op Bijbelse normen en waarden. Zorg die wordt gegeven vanuit naastenliefde. De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u zorg die aansluit bij uw identiteit.
 
In de Zorggids herkent u aan het symbool van een ichtusvisje de christelijke zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt.
 
Kijk voor meer informatie op de pagina Christelijke zorg.