Toch (ge)scheiden

Niet elk huwelijk is niet te redden

Met het programma ‘zorgen voor elkaar’ willen wij u helpen om aan uw huwelijk te werken en/of goed te houden. Dit is niet altijd makkelijk. Ook een goed huwelijk kent moeilijke dagen. We hopen dat u er samen uitkomt. Eventueel met behulp van een christelijke relatietherapeut.
 
We begrijpen dat er redenen zijn waardoor een huwelijk niet te redden is. Een verslaving, zoals  alcohol en drugs, kan voor veel spanningen en problemen zorgen. Ook lichamelijk en/of geestelijk geweld binnen de relatie zorgt ervoor dat het huwelijk geen veilige omgeving meer is. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Juist in deze situaties is het belangrijk om te praten over relatieproblemen. En moeten we er voor elkaar zijn en het taboe rondom relatieproblemen doorbreken.

Als u besluit te gaan scheiden, ga dan zorgvuldig met elkaar om. U bent uw huwelijk ook in liefde en vertrouwen met elkaar aangegaan. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat een vechtscheiding het laatste is waar u in terecht wilt komen. Als u kinderen heeft, dan blijft u uw hele leven met elkaar verbonden.
  • Geef uw kinderen de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.
  • Schakel hulp in voor uw kinderen via de huisarts als zij dit nodig hebben.  U kunt dan hulp krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
  • Zorg ervoor dat u ouders blijft. En dat u op de belangrijke momenten in het leven van uw kinderen samen aanwezig kunt zijn.
  • Gun opa’s en oma’s en andere familieleden de mogelijkheid uw kinderen te blijven zien.  Zij kunnen er niets aan doen dat u niet meer samen bent.
  • Tot slot en misschien wel de moeilijkste:  gun uw ex liefde in de rest van zijn of haar leven.     

Als Pro Life hebben we geen oordeel als huwelijken stranden. Een scheiding kent eigenlijk alleen maar verliezers. Ook in deze situatie moeten we er voor elkaar zijn. Als familie en vrienden met concrete hulp en mogelijk met tips en adviezen. Als zorgverzekeraar kunnen wij u helpen met bijvoorbeeld een vergoeding voor psychosociale hulpverlening in onze aanvullende verzekeringen.

Wij wensen u heel veel sterkte en Gods kracht in deze moeilijke fase van uw leven.
- Nicole Bolweg, communicatieadviseur Pro Life

​Handige links